Gan ddathlu hanesion o lwyddiannau’r Cymry yn Efrog Newydd tra'n ysbrydoli creu rhai newydd.

Credwn mai'r ffordd orau o gyfrannu at hanesion o lwyddianau’r Cymry yn y dyfodol yw cysylltu a rhannu storiau y rhai sydd eisioes wedi ei wneud yn barod.

Rydym yn trefnu digwyddiadau sy'n amrywio o ddiwylliant undydd i gwrdd pob mis gyda'r nod o hyrwyddo ac uno buddiannau cymunedol yn  y gymuned.

Mae croesdoriad eang o bobl yn ein cymuned gan gynnwys artistiaid, entrepreneuriaid a gweithwyr proffesiynol o gefndiroedd gan gynnwys cyllid, y gyfraith, y cyfryngau a thechnoleg.

Ymunwch a'n cylchlythyr i dderbyn y podlediadau a’r digwyddiadau diweddaraf. 

 

Cysylltwch

YMHOLIADAU CYFFREDINOL

info@newyorkwelsh.com

 

PODLEIAD

podcast@newyorkwelsh.com

 

 

TIM

 

PRIF CYFRANWYR

Gideon Jensen  Cyd-Gyflwynydd, Cynhyrchydd a Golygydd

Richard Swain  Cyd-Gyflwynydd a Chyfarwyddydd Creadigol

Carly Zavala  Ffotograffydd