Back to All Events

New York Welsh Monthly Meetup

  • The Liberty NYC 29 West 35th Street New York, NY, 10001 United States (map)

New York Welsh holds a monthly meet up at the The Liberty NYC in Manhattan to bring the community together. 

Come catch up with old friends, make some new ones, and debate whether parsnips should make it into a Sunday roast!

Everyone and anyone is welcome! 5.30pm onwards, rock up any time.Mae Cymry Efrog Newydd yn cynnal cyfarfod misol yn y Liberty NYC ym Manhattan i ddod â'r gymuned at ei gilydd.

Dewch i weld hen ffrindiau, gwnewch rai newydd, a thrafodwch a ddylai pannas cael eu cynnwys yn rost Dydd Sul! 

Mae croeso i bob un ac i unrhyw un! O 5.30yh ymlaen, trowch lan unrhywbryd.