Welcome to New York Welsh, a network to support Welsh people and those that have an affinity for Wales. We host a monthly meet up, as well as a number of cultural and professional events.

Whether you have recently arrived or have been settled in the US for a number of years, all new members are welcome. Sign up by clicking on the dragon and follow our Facebook Group for additional updates!

Next Meetup

Tuesday 19 June 2018 from 6pm

The Liberty NYC – 29 W 35th St, NYC

Croeso i Gymry Efrog Newydd, rhwydwaith wedi’i sefydlu i gefnogi’r Cymry ac unai sydd efo perthynas â Cymru. Rydym yn cynnal cyfarfodydd misol yn ogystal â digwyddiadau diwylliannol a phroffesiynnol.

Os ydych chi newydd cyrraedd neu wedi bod yn byw yma am sbel, mae yna wahoddiad i bob aelod newydd. Cliciwch ar y ddraig i gofrestru a dilynnwch ni ar Facebook am ddiweddariadau ychwanegol.